Rahmani Mraits Lyes

Environmental Expert I Subsea Operations Manager I Oceanographer I NEBOSH I BOSIET I Diver IB I HSE Certified I Microsoft Manager Cert.